1. 0

Informacije o nabavama i natječajima, objave i pozivi

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča stars

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 12 i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 2/15), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, Klasa: 944-01/13-01/14, Urbroj: 2165-01-13-3 (Službeni…

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Rogotinskoj ulici u svrhu obavljanja uredskih djelatnosti

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15) i članka 29. Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 02/15) i Zaključka Gradonačelnika , Klasa: 372-01/16-01/05, Ur.broj: 2165-02-17-5 od 16. veljače 2017. godine, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog…