• Posted
  • Pročitano 176 puta

Grad Ploče i gradonačelnik Krešimir Vejić u pokretanju zakonskih mjera u cilju zaštite mještana staševačkog kraja

Komunalno Vrgorac uz suglasnost vrgoračkog gradonačelnika potpuno nezakonito podiglo cijene vodnih usluga! Grad Ploče pokrenuo je postupak osporavanja nove Odluke o cijenama vodnih usluga koju je donijelo Komunalno d.o.o. Vrgorac uz suglasnost gradonačelnika Grada Vrgorca.

„Ova odluka je nezakonita i diskriminirajuća, iz više razloga i učinit ćemo sve kako bi zaštitili stanovnike Staševice, Spilica-Crpala- Gnječa, koji su takvom odlukom Komunalnog Vrgorac i vrgoračkog gradonačelnika direktno oštećeni“, izjavio je gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić.

Zakon o vodama propisuje suglasnost, koju isporučitelj mora tražiti od svih gradova i općina, na čijem području obavlja vodne usluge, međutim od Grada Ploča, nije zatražena suglasnost, nego su se pozvali na prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Vrgorca. Problem je i u tome što od 2013. godine nema prethodne suglasnosti nego suglasnosti gradova i općina s vodoopskrbnog područja tako da su odluku donijeli temeljem propisa koji nije više na snazi, vjerojatno po sustavu copy paste.

Odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2017. godine, a donijeta je od strane isporučitelja, u subotu 31. prosinca 2016. godine, što je pohvalno zbog prekovremenog rada.

Odluka o cijenama vodnih usluga  je nezakonita i zato, što sadrži diskriminacijske  odredbe, i to u odnosu na mještane s područja Grada Ploča, naselja Staševica, Spilice i Crpale,   jer je Odlukom o cijenama vodnih usluga određena cijena vodoopskrbe, na način da veću cijenu plaćaju korisnici usluga za stambene namjene s područja Grada Ploča, i drugih zona, nego korisnici usluga s područja Grada Vrgorca gdje je sjedište isporučitelja vodne usluge.

Tako građani s područja Grada Vrgorca za stambeni prostor, plaćaju fiksni trošak za profil 13 i 20 ....20,00 kn mjesečno, a građani s područja Grada Ploča za stambeni prostor, za isti profil plaćaju 25,00 kn mjesečno, tako redom po profilima, dok su velikodušno izjednačili profil 200, za koji se plaća ista cijena,  a osnovnu cijenu ( varijabilnu ) građani Vrgorca, odnosno zone A,  plaćaju 10,00 kn/m3, a građani Grada Ploča, zona C12,00 kn/m3.

Poseban oblik diskriminacije je cijena vode koju plaćaju socijalno ugroženi građani, pa je ona tako za područje Grada Vrgorca, određena u iznosu od 5,10 kn/m3, za građane s područja Pojezerja 5,88 kn/m3, za građane s područja Općine Zagvozd 5,88 kn, za građane s područja Grada Ploča  5,88 kn/m3.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima, nije podijeljena po zonama A,B,C i D, kao za korisnike u stambenim prostorima, i iznosi kako fiksni, tako i varijabilni, su niži, nego za korisnike u stambenim prostorima, s područja npr. Grada 

Ploča, što znači da isporučitelj, diskriminira vlasnike stambenih prostora u odnosu na vlasnike poslovnih prostora, i tako dvojako prebacuje teret poslovanja na korisnike stambenog prostora s područja Grada Ploča, prvo većom cijenom u startu za stambene korisnike, drugo manjom cijenom za poslovne, bez zona, pa se ne drži nitipa se ne drži niti vlastitog kriterija, vjerojatno zato  što se velika većina poslovnih prostora nalazi na području sjedišta isporučitelja. 

Po Zakonu o Vodama odluka se mora dostaviti u roku od 5 dana Vijeću za vodne usluge, što nije učinjeno, pa je i zato Odluka nezakonita.

Predstavnici Vrgorca ne žele razgovarati o novoj cijeni, nego se pozivaju na argumente koji nemaju sveze s zakonitošću odluke, nego samo dokazuju javašluk u opskrbi vodom, kaže se u priopćenju ureda gradonačelnika Ploča Krešimira Vejića.

 

(1 Glasaj)

Grad Ploče

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ...

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti...

Pročitajte više

Preuzmite godišnja izvješća i obrasce zahtjeva za pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/3, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst)...

Pročitajte više