• Posted
  • Pročitano 341 puta

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 12 i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj  2/15), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, Klasa: 944-01/13-01/14, Urbroj: 2165-01-13-3 (Službeni glasnik Grada Ploča broj 5/13), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, Klasa:944-01/17-01/05; Urbroj:2165-01-17-3 i Zaključka Gradonačelnika Grada Ploča, Klasa: 944-01/17-02/05, Urbroj: 2165-02-17-5, Gradonačelnik Grada Ploča  raspisuje NATJEČAJ  za prodaju nekretnina u vlasništvu  Grada Ploča

 

Natječja možete preuzetu putem priloga sadržaja.

(0 glasova)