• Posted
  • Pročitano 233 puta

Natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br.91/96, 68/98, 22/00, 137/99, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), članka 39.Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br.2/15) i Odluke Gradskog vijeća Klasa: 944-01/17-02/01; Urbroj:2165-01-17-4 od 18. travnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup građevinskog zemljišta.

 

Natječaj možete preuzeti putem priloga sadržaja.

(0 glasova)