• Posted
  • Pročitano 66 puta

Grad Ploče i Udruga Radost potpisali Sporazum o partnerstvu u provođenju trogodišnjeg programa „Radost je u različitosti“

Gradonačelnik Mišo Krstičević primio je 20. lipnja 2017. u svom uredu predstavnike Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Radost. Predsjednica udruge Nada Boras je u ime članova i djelatnika udruge čestitala gosp. Krstičeviću na izboru za gradonačelnika, poželjela puno uspjeha u radu, ukratko predstavila dosadašnji 17-godišnji rad Udruge Radosti i buduće aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje potreba obitelji koje imaju za člana djecu s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama.

Udruga Radost skrbi za oko 40 obitelji s područja Doline Neretve i šire, ima 12 zaposlenih djelatnika i uspješno je provela preko 80 projekata u korist osoba s invaliditetom. Udruga je prepoznata od strane ministarstava, lokalne, regionalne i državne vlasti, volontera i donatora. Udruga trenutno provodi ESF projekt Pružanje osobne asistencije za 7 osoba s najtežom vrstom invaliditeta financiran iz Strukturnih fondova, a već 6 godina provodi program pružanja socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške osobama s intelektualnim teškoćama koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade.

Ovih dana su objavljeni rezultati natječaja za prijavu novih trogodišnjih programa za razdoblje 2017. do 2020. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“. Udruga Radost je uspješno prošla dvije faze procjene i nalazi se na privremenoj listi za financiranje programa „Radost je u različitosti“.

Za apliciranje na natječaj i provedbu ovog važnog programa uvjet je bio kvaliteta programa, sposobnost udruge za provedbu programa, stručna osposobljenost ljudskih resursa, transparetnost u radu, podrška i partnerstvo s lokalnom samoupravom i ustanovom socijalne skrbi. Gradonačenik Krstičević je dao podršku radu udruge, najavio buduću suradnju i pomoć za provođenje potrebnih projekata za Radosne i njihove obitelji te potpisao Sporazum o partnerstvu grada Ploča i Udruge Radost u provođenju trogodišnjeg programa „Radost je u različitosti“. U ime Centra za socijalnu skrb Ploče sporazum je potpisala gđa Mila Kontić, ravnateljica, a za udrugu Marina Pulić, izvršna direktorica.

www.radost-ploce.hr

(0 glasova)

Grad Ploče

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ...

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti...

Pročitajte više

Preuzmite godišnja izvješća i obrasce zahtjeva za pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/3, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst)...

Pročitajte više