• Posted
  • Pročitano 109 puta

Obavijest građanima

Grad Ploče je od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zaprimio dopis br: M-DO-69/2017 (odgovor na upit), u kojem se navodi:

Nagodbe sklopljene sukladno odredbi članka 186a Zakona o parničkom postupku između Republike Hrvatske i osobe koja drži u posjedu bez pravne osnove poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojom se ta osoba obvezala platiti dug s osnove korištenja zemljišta bez pravne osnove, redovito plaćati naknadu za korištenje zemljišta do poziva Agencije za poljoprivredno zemljište odnosno tijela nadležnog za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, prema našem mišljenju predstavlja osnovu za izdavanje potvrde o mirnom posjedu.

Učinak ovakve nagodbe prema osobi sa kojom je sklopljena je da Republika Hrvatska priznaje njezin posjed i sve do trenutka kad će ga nadležno tijelo pozvati da predmetno zemljište preda u posjed određenoj osobi.

Mišljenje DORH-a i Obavijest građanima možete preuzeti putem priloga sadržaja.

(1 Glasaj)

Grad Ploče

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ...

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti...

Pročitajte više

Preuzmite godišnja izvješća i obrasce zahtjeva za pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/3, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst)...

Pročitajte više