• Posted
  • Pročitano 5308 puta

Jedinstveni upravni odjel

Ustrojstvene jedinice Jedinstvenog upravnog odjela su: Odsjek za lokalnu samoupravu i Odsjek za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti. Ustrojstvene jedinice Odsjeka za lokalnu samoupravu su: Pododsjek za opće i pravne poslove, Pododsjek – ured gradonačelnika i Pododsjek za proračun i financije. Ustrojstvene jedinice Odsjeka za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti su: Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav te Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnik
Izvor Škubonja
Tel. (020) 679-501
Tel. (020) 676-305
Fax. (020) 670-513

ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-119

Pododsjek za opće i pravne poslove
Voditeljica
Sanja Marić
Tel. (020) 676-347
Pododsjek – ured gradonačelnika
Voditeljica
Lora Lovrić
(020) 676-346
Pododsjek za proračun i financije
Voditelj
Mijo Šuman
(020) 676-377

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV, GOSPODARSTVO i DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-908
Voditelj
Željko Škorić
(020) 676-177

Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav
Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-908
Komunalni redari
Mate Katić
Tel. (020) 676-306
Fax. (020) 679-908
Ignacio Karamatić
Tel. (020) 414-480
Fax. (020) 679-908

Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Voditelj
Goran Ižotić
Tel. (020) 676-303
Fax. (020) 670-513

(3 glasova)

Grad Ploče

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ...

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti...

Pročitajte više

Preuzmite godišnja izvješća i obrasce zahtjeva za pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/3, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst)...

Pročitajte više