• Posted
 • Pročitano 3057 puta

Radna tijela Gradskog vijeća

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka ili akata, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršenje određenih poslova od interesa za Vijeće, osnivaju se radna tijela. Vijeće može osnovati stalna i privremena radna tijela.Radna tijela su odbori, komisije i druge radne grupe.

 

1. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • Jurica Šetka – predsjednik
 • Tereza Čović
 • Ante Ćopo

2. MANDATNI ODBOR

 • Tereza Čović – predsjednica
 • Božo Škarić
 • Zoran Družijanić

3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 • Jurica Šetka – predsjednik
 • Stipe Barbir
 • Ante Ćopo

4. ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE I IMOVINU

 • Tomislav Batur – predsjednik
 • Davor Mihaljević
 • Viktor Markota

5. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU

 • Zvonko Jerković – predsjednik
 • Ante Vuković
 • Nada Ivanković

6. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 • Božo Škarić – predsjednik
 • Ante Vuković
 • Zoran Bule

7. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO PLANIRANJE, SKRB I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

 • Davor Mihaljević – predsjednik
 • Toni Grgurinović
 • Anka Musa

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

 • Tomislav Batur – predsjednik
 • Toni Grgurinović
 • Nada Ivanković

9. ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 • Stipe Barbir – predsjednik
 • Tonka Lovrinov 
 • Toni Zmijarević

10. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 • Tonka Lovrinov – predsjednica
 • Zvonko Jerković
 • Toni Zmijarević

11. VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 • Maro Kristić
 • Ivo Matković
 • Goran Radonić
 • Mladenko Musulin
 • Mate Dugandžić
(0 glasova)