• Posted
  • Pročitano 18217 puta

Javna nabava

 

 

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Ploča možete pogledati na web stranici Objava javne nabave.

Na On-line popisu objava u desnom uglu ekrana kliknite na  "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Ploče kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

 

Grad Ploče

Pravilnici

Planovi nabave za 2017. godinu

Planovi nabave za 2016. godinu

Registri sklopljenih Ugovora

 

Pučko otvoreno učilište

Planovi nabave za 2017. godinu

 

 

OBAVIJEST
Grad Ploče nije u sukobu interesa temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16).

 

(3 glasova)