• Posted
  • Pročitano 766 puta

Poslovnik gradskog vijeća grada Ploča

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA (Službeni glasnik Grada Ploča broj 3/10, 12/10 i 1/13)

 

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Ploča uređuje se način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Gradskog vijeća, sazivanje, rad i tijek sjednice, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada.

(0 glasova)