Informacije o nabavama i natječajima, objave i pozivi

Natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta stars

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br.91/96, 68/98, 22/00, 137/99, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), članka 39.Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br.2/15) i Odluke Gradskog vijeća Klasa: 944-01/17-02/01; Urbroj:2165-01-17-4 od 18. travnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje NATJEČAJ za davanje u…

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča stars

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 12 i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 2/15), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, Klasa: 944-01/13-01/14, Urbroj: 2165-01-13-3 (Službeni…