Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča u postupku natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Poziv na intervju, prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje POZIV NA INTERVJU

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19.- 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08 i 61/11 ) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (Pisano testiranje)

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: