Prikazujem sadržaj po oznakama: javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Ploča

Poziv na 2. ponovnu Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12.) te članaka 96. i 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), i Zaključka Gradonačelnika Grada Ploča: Klasa: 350-01/11/05, URBROJ: 2165-02-16-303, od 10. listopada 2016. godine Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje 2. PONOVNU JAVNU RASPRAVU Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Poziv na ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Ploča

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), te Zaključka Gradonačelnika Grada Ploča: Klasa:350-01/11/05, URBROJ: 2165-02-16-274, od 13. srpnja 2016. godine Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PLOČA

Pretplati se na ovaj RSS feed